Consultancy is maatwerk!


MaxPrevent is uw partner op het gebied van Bedrijfsveiligheid, Arbo-organisatie en HRM beleid!

Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en om de werkplek steeds meer bij de ondernemer.

Met ons dienstenpakket kunnen we voor iedere branche een passende oplossing bieden op het gebied van bedrijfsveiligheid, arbo-organisatie en HRM beleid. We leveren maatwerk gebaseerd op elke specifieke bedrijfssituatie. Daarbij staat de vraag en de visie van de klant steeds centraal. Dit in combinatie met onze expertise zorgt ervoor dat ieder bedrijf een veiligere werkplek wordt en blijft. En dat werkt tevens kostenbesparend.

Vanuit de verplichte RI&E moeten Arbo- en daaraan gerelateerde HRM (beleids)processen in de organisatie geïmplementeerd en geborgd worden. We hebben een modulair arbobeleid ontwikkeld dat op maat gemaakt kan worden voor elke organisatie. Dit arbobeleid kunnen we aan laten sluiten aan een al bestaand of een nieuw op te zetten algemeen personeelsbeleid.

Een greep uit onze uitgebreide dienstverlening:
 • Opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), inclusief aanvullende onderzoeken en procedures
 • Advies machinerichtlijn en gevaarlijke stoffen
 • Veiligheidspakket totaal 
 • Advies, ontwikkeling en implementatie BHV organisatie
 • Veiligheidscoaching op de werkplek
 • Ontwikkelen en implementeren arbobeleid 
 • Ontwikkelen en implementeren HRM beleid 
 • Advies brandveiligheid
 • Opstellen veiligheidsplan evenementen
 • Nazorg en advies na bedrijfscalamiteit (brand, ongeval)
 • Uitvoeren en adviseren werkplekonderzoek
 • Uitvoeren audit werkvergunning / veilig werken
 • Uitvoeren en begeleiden VCA certificering voor bedrijven
 • TRA (taak risico analyse)
 • CHA (Chemical Hazzard Assessment)
 • HAZOP (Hazard and Operability study) & HAZARD (Hazard and operability)
 • Projectleiding milieuvergunning
 • Ontwikkelen ontruimingsplattegronden
 • Oefenscenario’s BHV / ontruimingsoefeningen
 • Advies, controle, onderhoud veiligheidsmaterialen
Staat de door u gezochte dienst er niet bij? Neem gerust contact met ons op: 
0162-852592 of stuur een e-mail naar: info@maxprevent.nl