Nut en noodzaak BHV interview met Patrick de Wit MaxPrevent

Wat is het nut en de noodzaak van BHV?

In gesprek met Patrick de Wit over het nut en de noodzaak van BHV

Het verlenen van de juiste eerste hulp, kan van levensbelang zijn. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie.
Bij MaxPrevent vinden wij om die reden een goede opleiding voor BHV erg belangrijk.

Nut en noodzaak in een notendop

Het nut is altijd: iemand helpen wanneer dat nodig is.
De noodzaak is: dat je weet wat je moet doen.

Je bent als organisatie wettelijk verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfsveiligheid. In de meeste gevallen gebeurt dit door een groep werknemers op te leiden tot een BHV-team.

Taken van een BHV-er

De taken van een BHV-er zijn ook in de Arbowet vastgelegd. Deze taken zijn in drie hoofdonderdelen te splitsen; het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het blussen van een beginnende brand en het ontruimen van een pand in noodsituaties.

Wanneer er een incident plaatsvindt op de werkvloer, kunnen zij dit incident beheersen en bestrijden en als dit niet kan, kunnen zij proberen erger te voorkomen. Doordat een BHV-er bijvoorbeeld al met reanimeren kan beginnen, is er meer overlevingskans!

Patrick de Wit MaxPrevent Wat is het nut en de noodzaak van BHV

En indien een BHV-er hiervoor ook de juiste middelen heeft, dan wordt een ingreep alleen maar beter. Dat geldt niet alleen op een arbeidsplek, maar al die kennis neemt een BHV-er ook privé mee, bijvoorbeeld naar de sportclub.Bij een incident op de werkvloer, wordt vaak 112 gebeld. Het BHV-team neemt dan de leiding tot de hulpdiensten er zijn. ‘’Wanneer je 112 belt, staan de hulpdiensten nog niet gelijk op de stoep. Als BHV-er moet je dus weten wat je kunt doen.’’

De MaxPrevent BHV cursus

Bij de cursussen van MaxPrevent focussen wij niet alleen op de handelingen die een BHV-er hiervoor moet kunnen verrichten, maar ook op hoe je communiceert met het BHV-team, het personeel en de hulpdiensten tijdens een calamiteit.

Daarnaast focussen we in de BHV-cursussen van MaxPrevent op hoe je je kunt voorbereiden op een calamiteit op je werk. ‘’Bij onze opleidingen geven we, vooral aan een beginnend BHV-er, handvatten mee waar hij of zij op kan letten bij de eigen organisatie.’’

Wij vinden dat de cursisten na een cursus bij ons, goed moeten kunnen handelen in noodsituaties. Daarom schieten wij ook meer in op de praktijksituaties, zodat mensen echt weten hoe ze moeten handelen en daar worden ze bij ons in de cursus ook op beoordeeld.

De Arbo wet zegt dat je competent en adequaat opgeleid moet zijn. Men hanteert daarbij een minimale herhaling van 1 keer per jaar, maar eigenlijk is het nooit voldoende. Om goed geoefend te blijven is gedurende het jaar met je BHV team te blijven oefenen.
Iedere branche is naast de opleiding blijven oefenen op de eigen locatie belangrijk.

Je raakt vertrouwd in je eigen werkomgeving en de middelen die je daar beschikbaar hebt. Je weet waar de EHBO koffer hangt, je weet waar de blussers hangen, je weet waar de AED hangt, zodat je snel je middelen kan inzetten, maar je leert ook je pand kennen (nooduitgangen).
Oefeningen op locatie verhoogt het veiligheidsbewustzijn. Het heeft dus aan alle kanten positieve uitwerkingen, want je team wordt beter getraind en je locatie wordt kritischer bekeken als het gaat om incidenten.
De trainingen en oefeningen op de eigen locatie zijn een hele grote aanvulling op de basis en de herhalingscursus.

De frequente hierin bepalen is altijd moeilijk, maar hoe hoger het risico, hoe vaker oefeningen nodig zijn. In een kantooromgeving kan 1 keer per jaar voldoende zijn, maar in de zware industrie is wellicht 4 keer per jaar oefenen noodzakelijk.

Je moet alle plekken kennen als BHV-er, want door een externe hulpverlener wordt een BHV-er echt gezien als een bedrijfsdeskundige. Het is dus van groot belang dat de BHV-ers goed opgeleid zijn en weten waar alles te vinden is. (hoofdafsluiting gas, electra, of als dit juist wel of niet mag worden afgesloten omdat er bepaalde processen lopen. Dus alles regels omtrent deze zaken moet de BHV-er weten).

De externe hulpdiensten komen dat soort informatie bij de BHV halen. Hoe beter je weet hoe het noodplan werkt, hoe beter je weet wat je moet doen tot de hulpdiensten er zijn, maar ook hoe je daarna nog kunt bijdragen. Hoe meer oefenen, hoe beter dat het is.

Kennis over het bedrijfsnoodplan en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) geven je veel inzicht in de risico’s die bij jou op werkvloer aanwezig zijn. Daarnaast geven wij altijd mee dat het verstandig is om een rondje te maken door het pand waar je werkt, om te kijken waar de verschillende voorzieningen zich bevinden. Denk hierbij aan de locaties van de brandblussers, EHBO-koffer en de nooduitgangen. Verder kun je als BHV-er, maar ook als werkgever, peilen of iedereen weet wie de BHV-ers zijn en of ze weten wat ze zelf kunnen doen in het geval van een calamiteit.

Een Bedrijfsnoodplan

Ik zie een bedrijfsnoodplan altijd meer als een hulpmiddel voor de BHV; op het moment dat er een incident plaats vindt, heb je eigenlijk al geen tijd meer om uitgebreid na te denken. Met behulp van het bedrijfsnoodplan wordt er aan de voorkant nagedacht over wat er allemaal kan gebeuren in een bedrijf en hoe je dit aan kan pakken tijdens een incident.

De RI&E is een scan van het bedrijf en de bedrijfsveiligheid. Daarbij gaan we van de maatgeven scenario’s uit en die maatgevende scenario’s zijn het werkgebied van een BHV-er.

De beschrijving van deze maatgevende scenario’s in het noodplan en de oefeningen maken bij de opleiding van de BHV-er het plaatje als het ware compleet.

We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van het bedrijfsnoodplan en het oefenen op de eigen bedrijfslocatie. Het bedrijfsnoodplan is er niet alleen voor de BHV-ers. De overige collega’s maken ook deel uit van de bedrijfsnoodorganisatie, zodat ze weten wat ze moeten doen bij een incident of calamiteit.

Iedereen in het bedrijf heeft een rol bij een calamiteit. Dus de bedrijfsnoodorganisatie is groter dan vaak wordt toegepast bij bedrijven. Het blijft niet beperkt tot de BHV-ers.

Je ziet het terugkomen als de bedrijven niet oefenen. Als er dan echt een calamiteit is, ontstaat er vaak chaos. Door de calamiteit is het door emoties van betrokkenen al vaak chaos, ook als het wel heel goed en duidelijk geregeld is. Bij een echte calamiteit wordt het heel feitelijk.
Hoe vaker je oefent met het hele bedrijf, hoe beter mensen weten wat ze moeten doen. De werkgever of het BHV team moet het overige personeel daarvan op de hoogte stellen. Het is dus een taak van ons allemaal.

Kwaliteitsvisie MaxPrevent

Bij MaxPrevent zorgen we ervoor dat onze cursisten met een goed en een vertrouwd gevoel de cursus verlaten. We leiden ze op om te zorgen dat ze weten hoe ze moeten handelen bij een incident. Een veilige leeromgeving vinden wij hierbij belangrijk. Daarom trainen we altijd in kleine groepen en hebben we per cursus vaak meerdere instructeurs voor de groep staan. Kwaliteit van de cursus staat bij ons voorop; “Wij zien het als de plicht van MaxPrevent om onze cursisten op het niveau te krijgen dat ze levens kunnen redden.”

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over BHV cursussen voor uw organisatie? Bel ons of vul het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op!

Leestips

De volgende onderwerpen zijn ook interessant om te lezen:
Hogere boete op ontbreken RI&E
Kennis en beschikbaarheid AED’s in Nederland slecht geregeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu