Slechts 33 procent van de bedrijven houdt zich aan de Arbowet

Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na

Uit het onderzoek Arbo in Bedrijf 2018 dat de Inspectie SZW dinsdag heeft gepubliceerd blijkt dat een merendeel van de bedrijven zich niet aan de wet houdt. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet.

Risico-inventarisatie -en-evaluatie (RI&E)

Om een goed arbo-beleid te kunnen vormgeven, moet de werkgever een overzicht opstellen van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met deze risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45 procent in 2016 naar 49 procent in 2018. Ruim tachtig procent van de werknemers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt doordat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arbo-verplichtingen dan kleine bedrijven. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct beboeten als een RI&E ontbreekt.

“Het voorkomen van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsklachten kan en moet beter. Wie ’s ochtends naar zijn werk gaat, moet ’s avonds ook weer gezond en veilig thuis kunnen komen”, zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers.

11 procent houdt zich aan geen van de voorwaarden

Er zijn ook bedrijven die zich aan geen van de voorwaarden houden: 11 procent, waarbij in totaal zo’n 7 procent van alle werknemers werkzaam is. 67 procent van de werknemers is in dienst bij een van de bedrijven die aan alle eisen voldoen.

Vooral in de bouwnijverheid en de landbouw speelden relatief veel arbeidsrisico’s in 2018. Hierbij ging het over bijvoorbeeld werken op hoogte, werken met harde geluiden, of repeterende bewegingen.

Uw veiligheid is onze expertise!
MaxPrevent helpt u bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie binnen uw organisatie.
MaxPrevent ontzorgt en helpt u bij de vertaalslag van de RI&E naar de praktische uitvoering op de werkvloer. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.