Human Resource Management

Human Resource Management (HRM): mensen maken de organisatie

Ondernemen gaat gemakkelijker met de juiste mensen om u heen. Maar met welke spelregels heeft u te maken? Een goed HR beleid helpt u uw organisatie doelen te bereiken en goede werknemers te binden, motiveren, ontwikkelen en behouden.

MaxPrevent helpt u met het regelen van uw Human Resources vraagstukken.

De HR professionals van MaxPrevent kunnen u met deskundig advies en praktische uitvoering ondersteunen, zodat u bezig kunt zijn met waar u goed in bent……uw vak.

Onze HR dienstverlening kan variëren van grote(re) projecten, maar ook kortdurende ondersteuning en als helpdesk; dit zowel op operationeel als op strategisch niveau.

HRM: wat doet MaxPrevent voor u?

Onze HR professionals kunnen u ondersteunen met de volgende HR diensten:

HR en Arbo beleid en strategie
Coaching en begeleiding HR processen en (tijdelijke) HR vervanging
Arbeidsvoorwaarden
Werving & Selectie
Competentiemanagement, functieprofielen, functioneren en beoordelen
Ziekte, Verzuim & Re-integratie en medewerkerstevredenheid
Contracten
Arbeidsomstandigheden en overige HR dienstverlening

HR en Arbo beleid en strategie

 • HRM beleidskeuze en beleidsplan: advies en/of ontwikkelen HR beleid op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau.
 • HRM scan: analyse van de actuele situatie HR/Personeelsbeleid en advies plan van aanpak.
 • Arbobeleid: ontwikkelen en implementeren arbobeleid conform arbowet- en regelgeving.

Coaching en begeleiding HR processen en (tijdelijke) HR vervanging

 • Coaching/professionaliseren HR afdeling: analyse van bestaande/gewenste HRM functies en stappenplan obv behoefte en ontwikkelfase van de organisatie.
 • Coachen en begeleiden van managers en werknemers mbt diverse gespreksvoering en verslaglegging. (sollicitatiegesprekken, slecht nieuws gesprekken, doelstellingen, functionerings- beoordelingsgesprekken etc).
 • HR vervanging bij ziekte en/of verlof: (tijdelijk) praktisch vervolg HR processen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Personeelshandboek / arbeidsvoorwaarden / reglementen (toetsen en/of ontwikkelen-implementeren).
 • Adviseren en informeren van de organisatie over personele zaken, zoals toepassing of verbetering van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, wettelijke bepalingen en arbeidsverhoudingen.

Werving & Selectie

 • Werving & selectie: beleid instroom-doorstroom-uitstroom en praktische uitvoering (opstellen vacaturetekst, keuze W&S kanalen, (voor)selecteren kandidaten, correspondentie, voeren sollicitatiegesprekken, assessments, salarisadvies etc).
 • Stagebeleid (beleid/doelstelling, opleidingsniveau, afspraken opleiders, stagesites/bureaus, stageperiode, contract, stagebegeleiding en evaluatie).

Competentiemanagement, functieprofielen, functioneren en beoordelen

 • Personeels- en loopbaanontwikkeling/planning (Opleidingsbeleid en opleidingsplannen)
 • Functieprofielen en functiewaardering (opstellen/ontwikkelen en implementeren, competentiemanagement).
 • Functionerings- en beoordelingsbeleid.
 • Duurzame inzetbaarheid.

Ziekte, Verzuim & Re-integratie en medewerkerstevredenheid

 • Verzuimbeleid: (preventief) Beleid, reglement, advies en verzuimbegeleiding, casemanagement, verzuimcijfers en analyse conform Wet verbetering Poortwachter.
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).
 • Vertrouwenspersoon.

Contracten

 • Arbeidscontracten, introductie, aanname, ontslag: Opstellen, beoordelen (wetgeving), communicatie.

Arbeidsomstandigheden en overige HR dienstverlening

 • Beleid PSA (psychosociale arbeidsomstandigheden).
 • Werkplekadvies / rsi preventie (kantoor, machinegebruik).
 • Tilinstructies, fysieke belasting e.d.
 • Agressietraining en nazorg agressietraining.
 • HR kennis helpdesk (telefonisch, e-mail).
 • HR secretariaat.
 • HR tools/formulieren.
HRM Human Resources MaxPrevent

Ik wil meer weten over wat MaxPrevent voor mijn organisatie kan betekenen op HRM gebied.
Ik wil graag de nieuwsbrief van MaxPrevent ontvangen

Dit formulier verzamelt de door u bovenstaande ingevulde gegevens volgens onze privacy verklaring zodat we contact met u kunnen opnemen.

Wij zijn uw partner in bedrijfsveiligheid,
Arbo-organisatie en HRM beleid.

Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en om de werkplek steeds meer bij de ondernemer.

Met ons dienstenpakket kunnen we voor iedere branche een passende oplossing bieden op het gebied van bedrijfsveiligheid, arbo-organisatie en HRM beleid.

We leveren maatwerk voor elke specifieke bedrijfssituatie. Daarbij staat uw vraag en visie steeds centraal. In combinatie met onze expertise wordt ieder bedrijf blijvend een veiligere werkplek.

CONSULTANCY:
HRM en ARBO

Menu