Cursussen

Veiligheids- en hygiëne protocol Corona

Veiligheid- en hygiëne protocol
Veiligheidsopleidingen en -cursussen

Binnen MaxPrevent geldt een veiligheid- en hygiëne protocol zolang de richtlijnen van de overheid mbt het Corona virus van toepassing zijn.

Dit houdt het volgende in:

1. Cursisten ontvangen voorafgaand aan de cursus per e-mailbericht (bij de uitnodiging) de checklist van de overheid gerelateerd aan de klachten van het Corona virus. De privacy blijft hierbij gewaarborgd.

2. Bij binnenkomst op de cursuslocatie van MaxPrevent aan de Sterrekroos 4 te Raamsdonksveer wordt door het personeel van MaxPrevent de vraag aan de cursist gesteld of de cursist de checklist heeft ontvangen en alle vragen met ‘Nee’ heeft kunnen beantwoorden.

3. Indien de cursist deze niet heeft ontvangen, ontvangt de cursist deze alsnog bij binnenkomst. De cursist dient deze ter plaatse door te nemen en aan te geven of de cursist klachtenvrij is, voordat deelname aan de cursus mogelijk is.

4. Indien bij de cursist zichtbaar fysieke ‘Corona’ klachten wordt geconstateerd door het personeel van MaxPrevent, heeft het personeel van MaxPrevent het recht om de toegang tot het pand voor de cursist te weigeren. In overleg wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

5. De cursist is zonder ‘Corona’ klachten welkom voor deelname aan de cursus.

6. Bij het verplaatsen in het pand geldt een mondkapjes plicht.

7. De cursist hangt de jas op. Daarna wordt door het personeel van MaxPrevent de handen van de cursist gedesinfecteerd dmv een spray met desinfectans. (indien gewenst kan de cursist de jas op de stoel hangen in het cursuslokaal)

8. De cursist ondertekent de presentielijst met een gedesinfecteerde pen voor deelname aan de cursus.

9. Met ondertekening van de presentielijst verklaart de cursist tevens dat de cursist op de hoogte is gesteld van het Coronaprotocol en daarmee akkoord gaat.

10. De cursist wordt daarna begeleid naar het cursuslokaal.

11. De cursist neemt plaats op de meest ver gelegen vrij beschikbare cursistenstoel/plaats vanaf de ingang van het cursuslokaal. Het cursuslokaal is zo ingedeeld dat de cursisten minimaal 1,5 meter van elkaar zitten. De indeling mag niet worden gewijzigd.

12. De cursist mag na het plaatsnemen in het cursuslokaal het mondkapje afdoen. Bij het verplaatsen in het pand geldt een mondkapjes plicht.

13. De cursist behoudt gedurende cursusdag dezelfde cursistenstoel/plaats in het lokaal.

14. De cursist ontvangt de eerste kop koffie of thee in het cursuslokaal.

15. Bij de opstart van de cursus ontvangt de cursist een mondelinge toelichting van de instructeur over het veiligheid- en hygiëne protocol van MaxPrevent tijdens de cursusdag.

16. Samenwerken aan veiligheid: Aan de cursist wordt verzocht om de instructies van het personeel en de instructeur(s) van MaxPrevent op te volgen. Hierbij wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de cursist. Het personeel van MaxPrevent en de instructeurs zijn bevoegd om cursisten aan te spreken op ongewenst en onveilig gedrag.

17. Er geldt een éénrichting verkeer in de gangen binnen het pand.

18. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar.

19. De cursist wordt gevraagd om regelmatig de handen te wassen of desinfectans te gebruiken. Desinfectans is voldoende aanwezig.

20. De toiletgroepen mogen slechts door één persoon worden betreden. Overige cursisten/personen dienen op de gang te wachten met 1,5 meter afstand.

21. De toiletten worden op de cursusdag regelmatig gereinigd. Dit wordt geregistreerd. Voordat de cursist gebruik maakt van het toilet wordt verzocht om de toiletbril vooraf en na gebruik te reinigen. Hiervoor zijn reinigingsdoekjes beschikbaar. Gebruikte reinigingsdoekjes moeten in de afvalemmer (niet in het toilet).

22. Binnen het bedrijfspand geldt een algeheel rookverbod. Rookpauzes zijn buiten toegestaan op het parkeerterrein aan de zijkant van het pand bij de rookpaal, welke gesitueerd is bij het fietsenrek. Bij binnenkomst dient de cursist zijn handen opnieuw te desinfecteren.

23. De cursist ontvangt voor de diverse cursusonderdelen de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Tijdens het oefenen van de reanimatie ontvangt de cursist handschoenen. Daarnaast wordt na elke reanimatie oefening die door de cursist is uitgevoerd het gezicht en de longen van de reanimatiepop vervangen, zodat elke cursist kan oefenen met een schoon reanimatie gezicht en longen. Tijdens het uitvoeren van de blusoefeningen ontvangt de cursist handschoenen.

24. Voorafgaand aan elke pauze ontvangt de cursist informatie en instructie over de werkwijze en hygiëne regels.

25. De korte pauzes rond 10.15 uur en 15.00 uur vinden plaats in de kantine. De koffie, thee en frisdrank wordt door een medewerker van MaxPrevent uitgeserveerd.

26. De lunch pauze vindt plaats in de kantine en betreft een buffet. Een medewerker van MaxPrevent werkt met handschoenen aan en pakt de lunchkeuze inclusief drank van de cursist en zet alles op een dienblad. De cursist neemt het dienblad met zijn/haar lunch en zoekt een plaats in de kantine. De cursist kan nadat iedereen de lunch heeft ontvangen naar het buffet lopen voor een tweede of derde lunchronde.

27. Na de lunch haalt de instructeur de cursisten op in de kantine, waarbij de cursisten gefaseerd de kantine verlaten richting het cursuslokaal.

28. De kantinetafels en de tafels in het cursuslokaal worden gedurende de cursusdag regelmatig gereinigd.

29. De lesinhoud van de cursus is ingericht en aangepast zodat de 1,5 meter en veiligheid- en hygiëneregels zijn geborgd.

30. De cursus blijft praktijkgericht.

31. Indien er bij een cursus een lotus slachtoffer wordt ingezet, mag het lotus slachtoffer niet fysiek worden aangeraakt. Het lesplan van de cursus is erop ingericht dat het interactief en praktijk gericht blijft.

32. De cursus wordt plenair in het cursuslokaal door de instructeur afgesloten

33. De cursist ontvangt een evaluatieformulier waarop, naast de inhoud van de cursus, tevens de mogelijkheid heeft om de veiligheid- en hygiëneregels van MaxPrevent te evalueren.

Overzicht cursussen

MaxPrevent biedt een uitgebreid pakket aan cursussen op het gebied van veiligheid voor
bedrijven en particulieren (open inschrijving en incompany).

Kies uw cursus of training:

Onze visie op kwaliteit

Waarom een cursus/training bij MaxPrevent?

Onze cursussen worden in kleine groepen gegeven. Daardoor is er veel ruimte voor individuele aandacht voor de deelnemers. Naast behandeling van de theorie wordt er vooral veel praktisch geoefend. Hierdoor ontstaat er een veilige leeromgeving met een hoog leerrendement.

Dit kan alleen gerealiseerd worden doordat we hoge kwaliteitseisen stellen aan de inhoud van onze opleidingen en trainingen en de deskundigheid van onze instructeurs.

We bieden branche- en/of bedrijfsspecifieke verdiepingstrainingen op basis van bedrijfsrisico’s, voor bijvoorbeeld bedrijven in de industrie, procestechniek, B2B bedrijven, MKB, kinderopvang, Middelbaar onderwijs, horeca en transport, maar ook voor overheidsinstellingen, zoals brandweer, gemeente en politie.

Cursisten gaan bij ons na een cursus altijd zónder nog ergens vragen over te hebben, de deur uit.

We onderscheiden ons met onze cursussen vanuit onze overtuiging en doelstelling dat elke deelnemer na het volgen van de MaxPrevent opleiding/cursus praktijkgericht, adequaat en met vertrouwen zijn taken op het gebied van (bedrijfs-) veiligheid uit kan voeren.

Reacties van cursisten

Afwisseling en nieuw regelgeving zijn weer prima aangegeven en uitgevoerd.

De lotus was erg fijn! En ving me op toen het te dichtbij kwam.

Wat fijn dat jullie in kleine groepjes werken! Bij jullie staat er niet 15 man te kijken hoe je aan het reanimeren of blussen bent.

“Was echt top bij MaxPrevent veel praktijkoefeningen gedaan en weer veel bijgeleerd. De lunch was ook super goed verzorgd. Weer een dag waar we veel bijgeleerd hebben op een goede locatie.”

Fijn dat er tussendoor uitgebreid tijd was om vragen te behandelen en dat die in heldere en duidelijke woorden zijn uitgelegd en met voorbeelden zijn omschreven.

“Goede improvisatie bijvoorbeeld met het zuurstofmasker.”

Zéér leerzaam, goede handvatten aangereikt om deze functie van ploegleider te kunnen uitvoeren.

Heel knap en leuk dat jullie elke keer zo’n gevarieerde dag aanbieden.

“Altijd prettig en relaxed en zeer leerzaam!”

“Was leerzaam en duidelijke antwoorden op de vragen.”

Note: meer reacties leest u op de pagina’s van de betreffende cursussen.

BHV

Cursussen BHV

Een BHVer heeft een belangrijke voorpostfunctie en handelt bij een beginnende brand, ongevallen en een ontruiming. Bedrijfshulpverlening betreft preventie, praktische inzet (repressie) en nazorg.

EHBO

Cursussen EHBO

Een eerstehulpverlener is diegene die in staat en bereid is met zijn beschikbare kennis, vaardigheden en ervaring een slachtoffer de noodzakelijke eerste hulp te verlenen.

Bedrijfsveiligheid

Cursussen bedrijfsveiligheid

Uw organisatie veiliger maken en houden door veiligheidsbewustzijn, kennis, vaardigheden en samenwerken aan veiligheid.

VEILIGHEID:
DOOR
TRAINING EN BEWUSTWORDING

Menu