Veiligheidskundig Dienstenoverzicht

Uw veiligheid is onze expertise

Als ondernemer blinkt u uit in uw vak; u heeft kwaliteit hoog in uw vaandel staan. U treft bij MaxPrevent professionals die met dezelfde passie hun vak uitvoeren. Zij dragen met hun expertise de verantwoordelijkheid om uw werkplek veiliger te maken.

MaxPrevent is uw partner op het gebied van Bedrijfsveiligheid, Arbo-organisatie en Human Resource Management (HRM) beleid. Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en om de werkplek steeds meer bij de ondernemer.

Met ons dienstenpakket kunnen we voor iedere branche een passende oplossing bieden op het gebied van bedrijfsveiligheid. We leveren maatwerk gebaseerd op elke specifieke bedrijfssituatie. Daarbij staat de vraag en de visie van de klant steeds centraal. Dit in combinatie met onze expertise zorgt ervoor dat ieder bedrijf een veiligere werkplek wordt en blijft. En dat werkt tevens kostenbesparend.

Veiligheidskundig dienstenoverzicht:

 • Veiligheidsinventarisatie.
 • Bedrijfsveiligheid continuïteitsplan.
 • Veiligheidspakket totaal (modulair).
 • Uitvoeren RI&E. 
 • Verdiepende RI&E (bijvoorbeeld RI&E Arbeidsmiddelen).
 • Aanvullend onderzoek gevaarlijke stoffen. 
 • Update en evaluatie bestaande RI&E en Plan van Aanpak.
 • Quickscan bestaande RI&E. 
 • RI&E voor cleanrooms.
 • Toetsen bestaande RI&E door kerndeskundige. 
 • Ondersteuning van de praktische uitvoering van het Plan van Aanpak van de RI&E in de organisatie (dmv presentaties, werkoverleg, tooboxen, workshops). 

Ontwikkeling, advies, training, implementatie, presentaties, workshops, evaluatie:

 • Bedrijfsnoodplan (ontwikkeling en ondersteuning).
 • Interim Hoofd BHV.
 • BHV opleiding (basis, herhaling).
 • Oefenscenario’s BHV / ontruimingsoefeningen.
 • Ontruimingsplan.
 • Ontruimingsplattegronden.
 • ESF Duurzame Inzetbaarheid.
 • Begeleiding bouwprojecten.
 • Ontwikkelen procedures (bijvoorbeeld Veilig werken in Besloten ruimten).
 • Procedure gevaarlijke stoffen en opleiden gebruikers (werken met zwavelzuur, waterstoffluoride, etc.).
 • Aanvraag vergunning brandveilig gebruik gebouwen.
 • Organiseren Safety Event.
 • Ontwikkeling Automatisch blussysteem. 
 • Verhogen veiligheidsbewustzijn.
 • Toolboxen.
 • Veiligheidscoaching on the job.
 • Werkplekonderzoek.
 • Uitvoeren TRA LMRA. 
 • CHA (chemical Hazard Assessment) .
 • HAZOP (Hazard and Operability Study) & HAZARD (Hazard and Operability). 
 • Toolboxen. 
 • Veiligheidscoaching on the job.
 • Werkplekonderzoek.
 • Veiligheidsproducten (advies, verkoop, training, controle, onderhoud).
 • Advies brandveilig gebruik gebouwen / evenementlocaties.
 • Veiligheidsplan evenement (braderie in combinatie met optredens artiesten, halloween etc).
 • Audits (bijvoorbeeld werkvergunningen).
 • Toetsen Programma van Eisen brandmeldinstallaties.
 • Advies machinerichtlijnen en de praktijk.

MaxPrevent biedt een uitgebreid pakket aan opleidingen en cursussen op het gebied van veiligheid voor bedrijven en particulieren (open inschrijving en incompany).

Webshop: www.maxprevent-shop.nl met onder andere; 

 • AED’s (dealer) / AED controle, onderhoud en advies.
 • Blusmiddelen / Keuring blusmiddelen.
 • BHV en ontruimingsmiddelen.
 • EHBO koffers / Controle en aanvullen EHBO koffers.
 • PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen).
 • Advies plaatsing rook- en hittemelders (op locatie).
 • Advies gebruik oogspoelflessen (op locatie).
 • Advies gebruik adembescherming (op locatie).
 • Onderhoudskeuring evac-chairs. 
Bedrijfsveiligheid cursussen MaxPrevent contact

Ik wil meer weten over wat MaxPrevent voor mijn organisatie kan betekenen.
  Dit formulier verzamelt de door u bovenstaande ingevulde gegevens volgens onze privacy verklaring zodat we contact met u kunnen opnemen.

  CONSULTANCY:
  VEILIGHEIDSKUNDIG
  ARBO EN RI&E