Preventiemedewerker

Cursus informatie

Cursusduur:
Circa 6 uur (op maat gemaakt voor uw organisatie)

Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Agenda en inschrijven

Voor data van deze maatwerkcursus kunt u contact met ons opnemen.

Algemene informatie Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een makkelijk toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer en ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de werkvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en onderricht.

De preventiemedewerker heeft een stevigere rol gekregen in de vernieuwde Arbowet (per 1 juli 2017).
Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

De cursus wordt afgesloten met een examen waarna u een certificaat ontvangt.

Voor wie is de cursus?

Voor iedereen die aangesteld wordt of wil worden als Preventiemedewerker binnen de organisatie waarin u werkzaam bent.

Cursusprogramma:

Tijdens de cursus komen de wettelijke taken van een Preventiemedewerker aan bod:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het beheer van het Plan van Aanpak (PvA);
 • Het adviseren aan- en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Bijzonderheden:

De maatwerkcursus Preventiemedewerker duurt 2 dagdelen welke in overleg met u worden gepland. De cursus zal op maat voor uw organisatie worden verzorgd. Dit heeft als voordeel dat u als aankomende preventiemedewerker tijdens de cursus de theorie kan koppelen aan de praktijk.

Om deze maatwerkcursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw organisatie, maken wij graag gebruik van een recente versie van uw RI&E.

De cursus is inclusief cursusmaterialen, theorieboek, 1x examen en certificeringskosten.

Veel gestelde vragen

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Het uiteindelijke doel om veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te garanderen kan worden geborgd door medewerkers met preventietaken te benoemen.

Met ingang van 1 juli 2017 geldt de nieuwe arbowet. De preventiemedewerker krijgt een prominentere rol binnen de organisatie. De preventiemedewerker dient met instemming van de werknemersvertegenwoordiging (OR), zowel de persoon als diens rol, te worden vastgesteld. Met als doel om de werkgever nog beter te ondersteunen bij de zorg een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid binnen de organisatie.

De volgende punten zijn van belang om te weten voor de organisatie en de Preventiemedewerker:

 • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker;
 • Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn;
 • Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker, behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren;
 • Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren;
 • In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is;
 • Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

Er is geen einddatum aan de geldigheid van het certificaat.
Wetten en regels veranderen, maar ook de werkzaamheden en daarmee de risico’s binnen een organisatie kunnen veranderen. Het advies is om up to date te blijven en daarom de cursus na enkele jaren te herhalen.

Onze medewerkers staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neemt u gerust contact met ons op.
  Dit formulier verzamelt de door u bovenstaande ingevulde gegevens volgens onze privacy verklaring zodat we contact met u kunnen opnemen.