Preventiemedewerker

Cursus informatie

Cursusduur:
2 dagdelen (op maat gemaakt voor uw organisatie)

Kosten:

  • 1 deelnemer: € 499,- p.p. excl. BTW
  • 2 à 3 deelnemers: € 375,- p.p. excl. BTW

Toelatingseisen:
Geen vooropleiding nodig

Agenda en inschrijven

Voor data van deze maatwerkcursus kunt u contact met ons opnemen.

Algemene informatie Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een makkelijk toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer en ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de werkvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en onderricht.

De preventiemedewerker heeft een stevigere rol gekregen in de vernieuwde Arbowet (per 1 juli 2017).
Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

De cursus wordt afgesloten met een examen waarna u een certificaat ontvangt.

Voor wie is de cursus?

Voor iedereen die aangesteld wordt of wil worden als Preventiemedewerker binnen de organisatie waarin u werkzaam bent.

Cursusprogramma:

Tijdens de cursus komen de wettelijke taken van een Preventiemedewerker aan bod:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het beheer van het Plan van Aanpak (PvA);
  • Het adviseren aan- en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Bijzonderheden:

De maatwerkcursus Preventiemedewerker duurt 2 dagdelen welke in overleg met u worden gepland. De cursus zal op maat voor uw organisatie worden verzorgd. Dit heeft als voordeel dat u als aankomende preventiemedewerker tijdens de cursus de theorie kan koppelen aan de praktijk.

Om deze maatwerkcursus zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw organisatie, maken wij graag gebruik van een recente versie van uw RI&E.

De cursus is inclusief cursusmaterialen, theorieboek, 1x examen en certificeringskosten.

Veel gestelde vragen