Arbobeleid

Samenwerken aan veiligheid, gezondheid en welzijn

Werknemers veilig en gezond laten werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De werkzaamheden die in het bedrijf verricht worden, mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Werkgevers en werknemers moeten er samen voor zorgen dat er gezond en veilig wordt gewerkt. Een arbobeleid helpt u daarbij.

Arbo wetgeving

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, ook wel bekend als de Arbowet. Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.

 

Betrokkenheid vergroot
In de vernieuwde Arbowet (1 juli 2017) is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Door de nieuwe Arbowet is de rol van verschillende betrokkenen veranderd; de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook van het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

 

Conformeren aan Arbobeleid
Werkgevers zijn verplicht tot het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Vanuit de verplichte RI&E moeten Arbo- en daaraan gerelateerde HRM (beleids)processen in de organisatie geïmplementeerd en geborgd worden. Daarnaast zijn werknemers verplicht om zich te conformeren aan dit Arbobeleid.

Een gezonde en veilige werkplek maak je samen!

MaxPrevent helpt u met het regelen van uw arbobeleid vraagstukken: door middel van advies en het ontwikkelen en implementeren van een arbobeleid conform arbowet- en regelgeving.

We hebben een modulair arbobeleid ontwikkeld dat op maat gemaakt kan worden voor elke organisatie. Dit arbobeleid kunnen we aan laten sluiten aan een al bestaand of een nieuw op te zetten algemeen personeelsbeleid.

Wat is een arbobeleid?

Een Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Andere positieve effecten zijn:

 • Een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken.
 • Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.
 • Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.

Voor een arbobeleid specifiek voor uw organisatie, neem contact met ons op.
Onze arbo- en HRM professionals staan voor u klaar!

Vragen over ARBO en arbobeleid stelt u aan MaxPrevent

Ik wil meer weten over wat MaxPrevent voor mijn organisatie kan betekenen op arbo gebied.
  Dit formulier verzamelt de door u bovenstaande ingevulde gegevens volgens onze privacy verklaring zodat we contact met u kunnen opnemen.

  Wij zijn uw partner in bedrijfsveiligheid,
  Arbo-organisatie en HRM beleid.

  Door de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op en om de werkplek steeds meer bij de ondernemer.

  Met ons dienstenpakket kunnen we voor iedere branche een passende oplossing bieden op het gebied van bedrijfsveiligheid, arbo-organisatie en HRM beleid.

  We leveren maatwerk voor elke specifieke bedrijfssituatie. Daarbij staat uw vraag en visie steeds centraal. In combinatie met onze expertise wordt ieder bedrijf blijvend een veiligere werkplek.

  CONSULTANCY:
  VEILIGHEIDSKUNDIG
  EN HRM